Учители Печат
Автор: Admin   
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 00:00ч.

РЪКОВОДСТВО

Директор: инж. Валя Симеонова

ЗДУПД: инж. Иванка Йонкова

ЗДУД: инж. Даринка Христова

ЗДУД: Божидар Янев

 

УЧИТЕЛИ

Северина Ганчева

Български език и литература

Юлиан Тодоров

Български език и литература

Дора Стойнова

Английски език

Надя Гончарова

Английски език

Иван Боянов

Немски език

Явор Петров

Математика

Наталия Петкова

Математика

Параскева Иванова

Математика, Информатика, Физика

инж. Паунка Зарева

Информатика

инж. Валя Симеонова

Информационни технологии
Специални предмети

Мария Стоянова

История и цивилизация

Диляна Иванова

Философски цикъл

Божидар Янев

География и икономика

Ванеса Миткова

География и икономика, История и цивилизация

Таня Стоичкова

Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

Денис Топов

Химия и опазване на околната среда,
Английски език

Михаил Тасев

Физическо възпитание и спорт

Татяна Божилова

Физическо възпитание и спорт

инж. Нора Димитрова

Ръководител направление ИКТ

Теодор Велков

Английски език

д-р Боряна Трифонова

Логистика и спедиция

инж. Кирил Добрев

Специални предмети

инж. Веселина Зарчева

Специални предмети

инж. Иванка Йонкова

Специални предмети

инж. Даринка Христова

Специални предмети

Гергана Ангелова

Учебна практика

инж. Ивайло Борисов

Учебна практика

инж. Валентин Йорданов

Учебна практика

инж. Иван Симонов

Учебна практика

Георги Дамянов

Учебна практика по управление наМПС

Стефан Йотов

Учебна практика по управление наМПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

(Общ регламент относно защитата на данните) за длъжностно лице по

защита на данните е определен Михаил Герасимов Георгиев

 

Последна промяна от Вторник, 16 Февруари 2021г. 12:12ч.