Ученици Печат
Автор: Admin   
Четвъртък, 17 Юни 2021г. 00:00ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни - официални празници

06.09.2021 г. – Ден на Съединението

22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България

01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения

24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 демекври 2021 г. - Рождество Христово

01.01.2022 г. – Нова година

03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България

01.05.2022 г. – Ден на труда и международната работническа солидарност

06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия

24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,

просвета и култура и на славянската книжовност

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 
20.05.2022 г. – втори ДЗИ 
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. (07.06.2022) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

График за провеждане на учебни часове за задочна форма на обучение 8д клас

 

 

График на изпити за промяна на оценка – поправителни изпити

сесия септември 2021 г.:

 

Дата:

Час:

Предмет:

07.09.2021 г.

9.00

Български език и литература – 8,9 и 11 клас

07.09.2021 г.

14.00

Горива и смазочни материали - РПП - 8 клас

07.09.2021 г.

14.00

Обща теория на счетоводната отчетност – 11 клас

07.09.2021 г.

14.00

Стокознание - 9 клас

08.09.2021 г.

9.00

Електротехника – 10 клас

08.09.2021 г.

9.00

Електроника – 11 клас

08.09.2021 г.

9.00

Чужд език – Английски език  – 9 клас

08.09.2021 г.

9.00

Предприемачиство – 8 клас

08.09.2021 г.

14.00

Математика – 8, 9, 10 и 11 клас

08.09.2021 г.

14.00

Физика и астрономия – 8,9 клас

09.09.2021 г.

8.30

Физическо възпитание и спорт  – 9 и 11 клас

09.09.2021 г.

12.00

Производствена практика – 11 клас

 

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ

9-ти КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮЛИ 2021 г.

Дата:

Час:

Предмет:

01.07.2021 г.

09:00

Изобразително изкуство – 9 клас

01.07.2021 г.

15:00

Физика и астрономия - 9 клас

02.07.2021 г.

09:00

Физическо възпитание и спорт - 9 клас

03.07.2021 г.

15:00

Чужд език – английски език - 9 клас

05.07.2021 г.

09:00

Учебна практика: Инструментална – РПП - 9 клас

05.07.2021 г.

15:00

Български език и литература - 9 клас

06.07.2021 г.

15:00

Химия и опазване на околната среда - 9 клас

07.07.2021 г.

15:00

Математика - 9 клас

12.07.2021 г.

15:00

Информационни технологии - 9 клас

13.07.2021 г.

15:00

Техническо чертаене – РПП - 9 клас

 

Графикът е последно актуализиран на 17.06.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДОКУМЕНТИ

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

 

 

Последна промяна от Вторник, 05 Октомври 2021г. 17:01ч.