Профил на купувача PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Събота, 25 Октомври 2014г. 10:49ч.

Обществена поръчка

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: "Доставка на оборудване за нуждите на ПГТ" по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" 
Стартиране на процедурата: 27.10.2014 г. 
Краен срок за подаване на документи: 05.11.2014 г., 16:00 часа

- Заповед

- Покана (номер 9035146)

- Документация

Техническа спецификация

- Приложения

- Проект на договор

- Протокол за избор на изпълнител

- Заповед за избор на изпълнител

Последна промяна от Четвъртък, 06 Ноември 2014г. 20:36ч.