Нормативна Уредба PDF Печат Е-поща
Неделя, 16 Март 2014г. 18:09ч.

Документи:

Превантивни мерки и дейности за предотвратяване и противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в ПГ по транспорт за учебната 2016/2017 година

Етичен кодекс

Вътрешни правила по ЗОП на ПГТ

Правилник за вътрешния трудов ред (2014/2015г.)

Правилник за устройството и дейността (2014/2015г.)

Правилник ЗБУТ(2014/2015г.)

План за извънкласни дейности

План за квалификационната дейност през учебната 2014/2015г.

Годишен план за учебната 2014/2015г.

Политика по качеството

Цели по качеството

 

Планове - МОН

Дневна форма на обучение:

Прием след 7 клас

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника: Заповед, Разпределение на предметите и часовете

 

Прием след 8 клас

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотомобилна мехатроника

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника

Вечерна форма на обучение:

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника

Последна промяна от Петък, 16 Декември 2016г. 13:56ч.