Нормативна Уредба PDF Печат Е-поща
Неделя, 16 Март 2014г. 18:09ч.

Документи:

Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017-2018 година

Етичен кодекс

Вътрешни правила по ЗОП на ПГТ

Правилник за вътрешния трудов ред (2014/2015г.)

Правилник за устройството и дейността (2014/2015г.)

Правилник ЗБУТ(2014/2015г.)

План за извънкласни дейности

План за квалификационната дейност през учебната 2014/2015г.

Годишен план за учебната 2014/2015г.

Политика по качеството

Цели по качеството

 

Планове - МОН

Дневна форма на обучение:

Прием след 7 клас

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника: Заповед, Разпределение на предметите и часовете

 

Прием след 8 клас

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотомобилна мехатроника

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника

Вечерна форма на обучение:

Професия/Специалност - Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника

Професия/Специалност - Монтъор на транспортна техника/Автотранспортна техника

Последна промяна от Събота, 28 Октомври 2017г. 10:28ч.