Учители PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Неделя, 23 Февруари 2014г. 20:29ч.

РЪКОВОДСТВО

Директор: инж. Валя Симеонова

ЗДУПД: инж. Иванка Йонкова

ЗДУД: инж. Даринка Христова

ЗДУД: Божидар ЯневУЧИТЕЛИ

Северина Ганчева

Български език и литература

Юлиан Тодоров

Български език и литература

Светлана Чолакова

Английски език

Надя Гончарова

Английски език

Илиана Митова

Немски език

Виктория Гаврилова

Математика, Физика

Наталия Петкова

Математика

Михаил Герасимов

Математика, Информатика

инж. Паунка Зарева

Информатика

инж. Валя Симеонова

Информационни технологии
Специални предмети

Мария Стоянова

История и цивилизация

Диляна Иванова

Философски цикъл

Божидар Янев

География и икономика

Адреан Георгиев

География и икономика

Таня Стоичкова

Биология и здравно образование
Химия и опазване на околнатасреда

Найле Абдурахман

Химия и опазване на околнатасреда

Михаил Тасев

Физическо възпитание и спорт

Кристина Дерменджиева

Физическо възпитание и спорт

инж. Нора Димитрова

Ръководител направление ИКТ

инж. Ненка Узунова

Специални предмети

инж. Кирил Добрев

Специални предмети

инж. Веселина Зарчева

Специални предмети

инж. Иванка Йонкова

Специални предмети

инж. Даринка Христова

Специални предмети

Гергана Ангелова

Учебна практика

инж. Ивайло Борисов

Учебна практика

инж. Валентин Йорданов

Учебна практика

инж. Иван Симонов

Учебна практика

Георги Дамянов

Учебна практика по управление наМПС

Стефан Йотов

Учебна практика по управление наМПС

на основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

(Общ регламент относно защитата на данните) за длъжностно лице по

защита на данните е определен Михаил Герасимов Георгиев

 

Последна промяна от Понеделник, 28 Януари 2019г. 12:09ч.