Учители PDF Печат Е-поща
Неделя, 23 Февруари 2014г. 20:29ч.

РЪКОВОДСТВО

Директор: инж. Валя Симеонова

ПДУПД : инж. Иванка Йонкова

ПДУД: инж.Даринка Христова

ПДУД: Божидар Янев


УЧИТЕЛИ

Tаня Недялкова

Български език и литература

Гергана Георгиева

Български език и литература

Светлана Гигова

Английски език

Аделина Дойчинова

Английски език

Евелина Крайчева

Немски език

Виктория Гаврилова

МатематикаФизика

Наталия Влахова

Математика

инжПаунка Зарева

Информатика

инжВаля Симеонова

Информационни технологии
Специални предмети

Мария Стоянова

История и цивилизация

Стефка Чавдарова

География и икономика
Философски цикъл

Божидар Янев

География и икономика

Таня Стоичкова

Биология и здравно образование
Химия и опазване на околнатасреда

Михаил Тасев

Физическо възпитание и спорт

инжНенка Узунова

Специални предмети

инжГаля Ганчева

Специални предмети

инжИванка Йонкова

Специални предмети

инж.Даринка Христова

Специални предмети

Гергана Ангелова

Учебна практика

Димитър Василев

Учебна практика

инжВалентин Йорданов

Учебна практика

инжИван Симонов

Учебна практика

Георги Дамянов

Учебна практика по управление наМПС


Последна промяна от Вторник, 12 Януари 2016г. 15:41ч.