Ученици PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Четвъртък, 17 Юни 2021г. 00:00ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 
21.05.2021 г. – втори ДЗИ 
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
– Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. –
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

График на изпити за промяна на оценка – поправителни изпити

сесия септември 2021 г.:

 

Дата:

Час:

Предмет:

07.09.2021 г.

9.00

Български език и литература – 8,9 и 11 клас

07.09.2021 г.

14.00

Горива и смазочни материали - РПП - 8 клас

07.09.2021 г.

14.00

Обща теория на счетоводната отчетност – 11 клас

07.09.2021 г.

14.00

Стокознание - 9 клас

08.09.2021 г.

9.00

Електротехника – 10 клас

08.09.2021 г.

9.00

Електроника – 11 клас

08.09.2021 г.

9.00

Чужд език – Английски език  – 9 клас

08.09.2021 г.

9.00

Предприемачиство – 8 клас

08.09.2021 г.

14.00

Математика – 8, 9, 10 и 11 клас

08.09.2021 г.

14.00

Физика и астрономия – 8,9 клас

09.09.2021 г.

8.30

Физическо възпитание и спорт  – 9 и 11 клас

09.09.2021 г.

12.00

Производствена практика – 11 клас

 

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ

9-ти КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮЛИ 2021 г.

Дата:

Час:

Предмет:

01.07.2021 г.

09:00

Изобразително изкуство – 9 клас

01.07.2021 г.

15:00

Физика и астрономия - 9 клас

02.07.2021 г.

09:00

Физическо възпитание и спорт - 9 клас

03.07.2021 г.

15:00

Чужд език – английски език - 9 клас

05.07.2021 г.

09:00

Учебна практика: Инструментална – РПП - 9 клас

05.07.2021 г.

15:00

Български език и литература - 9 клас

06.07.2021 г.

15:00

Химия и опазване на околната среда - 9 клас

07.07.2021 г.

15:00

Математика - 9 клас

12.07.2021 г.

15:00

Информационни технологии - 9 клас

13.07.2021 г.

15:00

Техническо чертаене – РПП - 9 клас

 

Графикът е последно актуализиран на 17.06.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДОКУМЕНТИ

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

 

 

Последна промяна от Събота, 24 Юли 2021г. 10:30ч.