Ученици PDF Печат Е-поща
Вторник, 12 Януари 2016г. 00:00ч.

ГРАФИК

На изпити за 11 и 12 клас през майска сесия на уч. 2017/2018 г.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дата:

Час:

Предмет:

08.05.2018 г.

14.30

Български език и литература - 11 и 12 клас

09.05.2018 г.

14.30

Математика - 12 клас

09.05.2018 г.

14.30

Автотранспортна техника - 11 клас

10.05.2018 г.

14.30

Чужд език по професията - английски език - 12 клас

10.05.2018 г.

14.30

История и цивилизация - 11 клас

11.05.2018 г.

14.30

Биология и здравно образование - ЗИП - 11 и 12 клас

14.05.2018 г.

14.30

Производствена практика - 12 клас

15.05.2018 г.

14.30

Учебна практика по: Автотранспортна техника - 12 клас

16.05.2018 г.

14.30

Учебна практика по: Диагностика на Автотранспортната техника - 12 клас

17.05.2018 г.

14.30

Учебна практика по: Електрически и електронни системи в автотранспортната техника - 12 клас

18.05.2018 г.

14.30

Безопасност на движението по пътищата - 11 клас

18.05.2018 г.

14.30

Физическо възпитание и спорт - 12 клас

23.05.2018 г.

14.30

Учебна практика по: Управление на моторно превозно средство - 12 клас

 

 

 

График за самостоятелна форма на обучение – изпитна сесия януари:

 

Дата:

Час:

Предмет:

15.01.2018 г.

14.30

Информационни технологии в професията – 12 клас

16.01.2018 г.

14.30

Автотранспортна техника - 12 клас

17.01.2018 г.

14.30

Експлоатация на автотранспортна техника - 12 клас

18.01.2018 г.

14.30

Електронни системи в автотранспортната техника - 12 клас

19.01.2018 г.

14.30

Елементи и механизми на мехатронните системи – 12 клас

22.01.2018 г.

14.30

Свят и личност  – 12 клас

 

На 12.12.2017 г. в ПГ по транспорт се организира инициатива "отворени врати" за ученици и родители на тема „Аз и книгата”, която ще се проведе в часовете по литература.

 

Списък на учебниците за 8-ми и 9-ти клас (за учебна година 2017/2018) можете да свалите от следните линкове:

Списък на учебниците за 8-ми клас

Списък на учебниците за 9-ти клас

 

За Х клас

Оценяване на дигиталните компетентности - 18-22 юни 2018 г.


 

Матури


 

Сесия май-юни


Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 5.03 - 16.03.2018 г.

2.Допускане до ДЗИ - до 18.05.2018 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18. 05.2018 г

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 18.05.2018 г.

5.Оценяване на изпитните работи - 25.05 - 08.06.2018 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 13.06.2018 г.

 

Сесия август-септември


Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 2.07 - 13.07.2018 г.

2.Допускане до ДЗИ - до 23.08.2017 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 24.08.2018 г.

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 24.08.2018 г.

5.Оценяване на изпитните работи - 29.08.- 07.09.2018 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 10.09.2018 г.

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:


28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. - есенна;

23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. - коледна за І – ХІ клас;

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна за ХІІ клас;

08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. - междусрочна за I - ХI клас;

03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас;

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас;

06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас.


Неучебни дни

25.05.2018 г. неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура  и на славянската писменост;

21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ;

23.05.2018 г. втори ДЗИ;

06.06.2018 г. НВО в VII клас по БЕЛ и ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на II или на III СПК.


Начало на втория учебен срок

08.02.2018 г. - ХІІ клас;

12.02.2018 г. - I – ХI клас.


Край на втория учебен срок

16.05.2018 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици);

07.06.2018 г. - І - IV клас (14 учебни седмици);

22.06.2018 г. - V - VІІ клас (16 учебни седмици);

06.07.2018 г. - V - VІІ клас (18 учебни седмици за  паралелки в спортни училища);

06.07.2018 г. - VIIІ - ХІ клас (18 учебни седмици).

Последна промяна от Сряда, 18 Април 2018г. 13:26ч.