Ученици PDF Печат Е-поща
Автор: Admin   
Вторник, 12 Януари 2016г. 00:00ч.

График

самостоятелна форма септемврийска сесия2018/19 г.

 

Дата:

Час:

Предмет:

02.09.2019 г.

8.00

Учебна практика по: Двигатели с вътрешно горене

02.09.2019 г.

14.00

Информационни технологии

03.09.2019 г.

12.00

История и цивилизация

04.09.2019 г.

12.00

География и икономика

05.09.2019 г.

12.00

Етика и право

09.09.2019 г.

12.00

Химия и опазване на околната среда

10.09.2019 г.

12.00

Техническа механика

11.09.2019 г.

12.00

Електротехника и електроника

12.09.2019 г.

8.00

Учебна практика по: Общопрофесионални умения

12.09.2019 г.

14.00

Двигатели с вътрешно горене

 

 

ГРАФИК

за самостоятелна форма на обучение – изпитна сесия юли:

 

 

01.07.2019 г.

14.30

Математика – 9, 10 клас

02.07.2019 г.

14.30

Английски език – 9, 10 клас

03.07.2019 г.

14.30

Двигатели с вътрешно горене – 10 клас

08.07.2019 г.

14.30

Физика и астрономия – 9, 10 клас

09.07.2019 г.

9.00

География и икономика – 10 клас

09.07.2019 г.

9.00

Техническо чертане – 9 клас

10.07.2019 г.

9.00

Физическо възпитание и спорт – 10 клас

11.07.2019 г.

9.00

Български език и литература – 9 клас

11.07.2019 г.

9.00

Здравословни и безопасни условия на труд – 10 клас

12.07.2019 г.

9.00

Химия и опазване на околната среда – 9, 10 клас

 

 

 

ГРАФИК
за самостоятелна форма на обучение – изпитна сесия май 2019 г.

Дата:

Час:

Предмет:

16.05.2019 г.

14.30

Математика –  10 и 12 клас

17.05.2019 г.

14.30

Български език и литература –  10 клас

17.05.2019 г.

14.30

Български език и литература –  ЗИП - 12 клас

20.05.2019 г.

14.30

Немски език - 10 клас

22.05.2019 г.

14.30

Биология и здравно образование – 10 клас

28.05.2019 г.

14.30

Химия и опазване на околната среда – 10 клас

29.05.2019 г.

14.30

География и икономика – 10 клас

30.05.2019 г.

14.30

Физика и астрономия – 10 клас

31.05.2019 г.

14.30

Английски език – 10 клас

 

 

ГРАФИК

за самостоятелна форма на обучение – изпитна сесия Януари 2019 г.

 

Дата:

Час:

Предмет:

07.01.2019 г.

14.30

Български език и литература – 12 клас

08.01.2019 г.

14.30

Математика - 12 клас

09.01.2019 г.

14.30

Свят и личност - 12 клас

10.01.2019 г.

14.30

Чужд език по професията - 12 клас

11.01.2019 г.

14.30

Учебна практика по: Управление на МПС - 12 клас

14.01.2019 г.

14.30

Електронни системи в автотранспортната техника - 12 клас

15.01.2019 г.

14.30

Учебна практика по: Автотранспортна техника - 12 клас

16.01.2019 г.

14.30

Учебна практика по: Диагностика на автотранспортната техника - 12 клас

 

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)Матури

 

Сесия май-юни

 

Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 5.03 - 18.03.2019 г.

2.Допускане до ДЗИ - до 17.05.2019 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 17. 05.2019 г

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 17.05.2019 г.

5.Оценяване на изпитните работи - 25.05 - 08.06.2019 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 13.06.2019 г.

 

Сесия август-септември

 

Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2018 г.

1.Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 1.07 - 12.07.2019 г.

2.Допускане до ДЗИ - до 22.08.2019 г.

3.Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 23.08.2019 г.

4.Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - до 23.08.2019 г.

5.Оценяване на изпитните работи - 29.08.- 07.09.2019 г.

6.Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 10.09.2019 г. 

Последна промяна от Вторник, 16 Юли 2019г. 13:19ч.